ร้องจนเสียงแหบจนหีสั่นหมดแล้วเจ็บมากน่าสงสาร ครั้งนี้พอแล้วค่ะ

ร้องจนเสียงแหบจนหีสั่นหมดแล้วเจ็บมากน่าสงสาร ครั้งนี้พอแล้วค่ะ

Leave a Reply